Το Ιατρείο2018-10-12T14:36:58+00:00

Στο ιατρείο αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο εύρος οδοντιατρικών περιστατικών
σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και προσιτό περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση και κυρίως με εξατομίκευση των αναγκών, με προτεραιότητα την αναλγησία και τη δημιουργία θετικού κλίματος
μεταξύ ιατρού-ασθενούς.

Η πολυετής εμπειρία σε συνδυασμό με την ανθρώπινη προσέγγιση των προβλημάτων του κάθε ανθρώπου
οδηγούν σε εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την ικανοποίηση και την πλήρη αποδοχή της θεραπείας από τον ασθενή
που απευθύνεται σε εμάς για την επίλυση των στοματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει.