Περιστατικά2018-10-12T16:21:23+00:00

ΠΡΙΝ
Στεφάνη χρυσακρυλική
σε κεντρικό τομέα
άνω γνάθου σε θέση ανάπαυσης

ΠΡΙΝ
Στεφάνη χρυσακρυλική
σε κεντρικό τομέα
άνω γνάθου σε θέση χαμόγελου

Προσωρινή στεφάνη

ΜΕΤΑ
Στεφάνη ολοκεραμική
με σαφώς βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα

Παρειακή όψη έλλειψης
τομέων κάτω γνάθου
Λήψη 1

Παρειακή όψη έλλειψης
τομέων κάτω γνάθου
Λήψη 2

Παρειακή όψη έλλειψης
τομέων κάτω γνάθου
Λήψη 3

Αποκατάσταση
έλλειψης με εμφυτεύματα

Αποκατάσταση ολικής νωδότητας
κάτω γνάθου με ακίνητες αποκαταστάσεις
Τα εμφυτεύματα με τα κολοβώματα στις σωστές θέσεις

 Οι δύο οπίσθιες γέφυρες στη θέση τους

Η αποκατάσταση ολοκληρωμένη (κοχλιούμενη)

Αποκατάσταση κεντρικών τομέων
άνω γνάθου με προκατασκευασμένους άξονες

Προσωρινές αποκαταστάσεις

Ολοκεραμικές στεφάνες

Δυσχρωμία-Αποχρωματισμός τομέων άνω γνάθου λόγω προηγηθείσας ενδοδοντικής θεραπείας και παλαιών εμφράξεων ρητίνης

Προσωρινές αποκαταστάσεις

Ολοκεραμικές στεφάνες

Δυσχρωμία-Αποχρωματισμός τομέα άνω γνάθου λόγω προηγηθείσας ενδοδοντικής θεραπείας και παλαιάς έμφραξης ρητίνης

Αποκατάσταση με ολοκεραμική στεφάνη

Πολλαπλές ελλείψεις δοντιών-παλαιές αποκαταστάσεις αμαλγάματος και ρητίνης στην κάτω γνάθο

Πολυτερηδονισμός-Πολλαπλές ελλείψεις δοντιών-παλαιές αποκαταστάσεις αμαλγάματος και ρητίνης στην άνω γνάθο

Πλήρης αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με μεταλλοκεραμικές στεφάνες-γέφυρες

Πολυτερηδονισμός-Πολλαπλές ελλείψεις δοντιών-πλήρης αποδιοργάνωση στόματος
Λήψη 1

Πολυτερηδονισμός-Πολλαπλές ελλείψεις δοντιών-πλήρης αποδιοργάνωση στόματος
Λήψη 2

Αποκατάσταση κάτω γνάθου με μεταλλοκεραμικές στεφάνες-γέφυρες

Αποκατάσταση άνω γνάθου με μεταλλοκεραμικές στεφάνες-γέφυρες και μερική οδοντοστοιχία

Πλήρης Φραγμός

ΠΡΙΝ :
Εγκάρσιο κάταγμα κεντρικού τομέα άνω γνάθου (μασητική όψη)

ΠΡΙΝ :
Εγκάρσιο κάταγμα κεντρικού τομέα άνω γνάθου (παρειακή όψη)

ΜΕΤΑ :
Αποκατάσταση χρώματος και σχήματος δοντιού με σύνθετη ρητίνη

ΠΡΙΝ :
Δυσχρωμία-Αποτυχημένες αποκαταστάσεις-Πολυτερηδονισμός προσθίων δοντιών άνω γνάθου

Προσωρινές αποκαταστάσεις

ΜΕΤΑ :
Τελικές αποκαταστάσεις με ολοκεραμικές στεφάνες

ΠΡΙΝ :
Δυσχρωμία-Τερηδονισμός-Χασμοδοντία-Αποτυχημένες αποκαταστάσεις άνω και κάτω γνάθου

Προσωρινές αποκαταστάσεις

ΜΕΤΑ :
Αποκατάσταση στόματος με ολοκεραμικές στεφάνες-Διόρθωση χασμοδοντίας

Αποκατάσταση πλήρους νωδότητας στην κάτω γνάθο με επένθετη οδοντοστοιχία επί δύο εμφυτευμάτων (Ball attachment)

Η οδοντοστοιχία τοποθετημένη στο στόμα

Η συγκράτηση της οδοντοστοιχίας είναι αυξημένη