Οδοντική Χειρουργική2018-10-12T14:46:22+00:00

Διαστρωματική τοποθέτηση σύνθετων ρητινών για ιδανικό αποτέλεσμα – περιορισμένη χρήση οδοντιατρικού αμαλγάματος.

Εμφράξεις

Οι εμφράξεις δοντιών αποτελούν την καθ’ημέρα πράξη ενός οδοντιατρείου. Η πληθώρα των υλικών που παρέχονται σήμερα στη διάθεση του ιατρού έχουν κάνει τις παλαιές και αντιαισθητικές εμφράξεις αμαλγάματος να χρησιμοποιούνται σε σπάνιες περιπτώσεις ενώ οι εμφράξεις σύνθετης ρητίνης είναι κατά κόρον εκείνες που τοποθετούνται σε πρόσθια όσο και σε οπίσθια δόντια για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε τερηδόνα και οδοντικούς τραυματισμούς. Έτσι αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία του στόματος και επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοχή του αποτελέσματος από τον ασθενή λόγω των υψηλών αισθητικών ικανοτήτων των σύγχρονων υλικών.

Ένθετα – επένθετα

Τα ένθετα και τα επένθετα ρητίνης και πορσελάνης τοποθετούνται σε περιπτώσεις εκτεταμένης καταστροφής δοντιών από τερηδόνα ή κάταγμα σε αντικατάσταση του οδοντιατρικού αμαλγάματος .Στις περιπτώσεις αυτές προτιμώνται τα ένθετα (δεν υπερβαίνουν τα όρια της κοιλότητας) ή τα επένθετα (όρια έξω από τα φύματα των δοντιών) που προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο δόντι και έχουν σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και αντοχή στις μεγάλες δυνάμεις που ασκούνται στα οπίσθια δόντια. Οι αποκαταστάσεις αυτές κατασκευάζονται με τη βοήθεια του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και συγκολλούνται στις κοιλότητες που έχουν παρακευαστεί και αποτυπωθεί.

Ένθετα – Επένθετα πορσελάνης

Τα ένθετα-επένθετα από ρητίνη έχουν μικρότερο κόστος από τα αντίστοιχα της πορσελάνης χωρίς όμως να υστερούν ούτε αισθητικά ούτε σε αντοχή. Επιπλέον μπορούν να διορθωθούν ευκολότερα αν παραστεί ανάγκη.