Μερική οδοντοστοιχία2018-10-12T15:25:52+00:00

Ως μερική οδοντοστοιχία (Μ.Ο.) ορίζεται η κινητή πρόσθεση που κατασκευάζεται για να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα φυσικά δόντια ή και όλα τα δόντια εκτός από ένα. Αποτελούν το συχνότερο είδος κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων και πρέπει να κατασκευάζονται όχι με τη λογική ενός μεταβατικού σταδίου προς την ολική οδοντοστοιχία, αλλά με προδιαγραφές πολυετούς λειτουργίας σε αρμονία με το στοματογναθικό σύστημα.

Προετοιμασία στόματος για μερική οδοντοστοιχία

Προετοιμασία στόματος για μερική οδοντοστοιχία είναι η κλινική διαδικασία που προηγείται της κατασκευής της και έχει σκοπό να καταστήσει το στόμα ικανό να δεχθεί τη μερική οδοντοστοιχία που θα λειτουργεί σε αρμονία με το στόμα και θα εκπληρώνει τους σκοπούς κατασκευής της σε μακροχρόνια βάση. Με την προετοιμασία του στόματος επιτυγχάνεται στοματική κατάσταση απαλλαγμένη από κάθε παθολογική βλάβη, εξάλειψη παρεμβολών στην τοποθέτηση, αφαίρεση και λειτουργία της μερικής οδοντοστοιχίας, αλλά και επιθυμητό μασητικό επίπεδο και αποδεκτό συγκλεισιακό σχήμα.

Διακρίνεται σε:

Μη προσθετική

α) χειρουργική σκληρών ιστών (αφαίρεση ριζών, κύστεων, εγκλείστων, αφαίρεση δοντιών που

παρεμποδίζουν, χειρουργική διευθέτηση ακρολοφιών)

β) χειρουργική μαλακών ιστών (αφαίρεση υπερπλασιών, εκσεσημασμένων χαλινών)

γ) ορθοδοντική θεραπεία

δ) περιοδοντική θεραπεία

ε) ενδοδοντική θεραπεία

Προσθετική

α) αποκατάσταση δοντιών στηριγμάτων (εκλεκτικός τροχισμός, τοποθέτηση εμφράξεων,

τοποθέτηση στεφανών)

β) ναρθηκοποίηση δοντιών στηριγμάτων

γ) αποκατάσταση μασητικού επιπέδου

Περιγραφή μερικής οδοντοστοιχίας

Μεταλλικός σκελετός

• Εφίππια

• Δόντια

• Οδοντικής στήριξης

• Βλεννογόνιας στήριξης

• Μικτής στήριξης

Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας

Συνδετήρες

(άκαμπτοι-ατραυματικοί-δεν τραυματίζουν-δεν κατακρατούν τροφές-καλύπτουν την απολύτως

αναγκαία επιφάνεια)

• Πλέγμα

• Άγγιστρα-σύνδεσμοι ακριβείας

Άγκιστρα μερικών οδοντοστοιχιών

Βοηθούν στη συγκράτηση (ικανότητα της μ.ο. να αντιστέκεται σε δυνάμεις αντίθετες προς την διεύθυνση τοποθέτησής της), στη στήριξη (ικανότητα να μην εμβυθίζεται στους υποκείμενους ιστούς κατά τη λειτουργία της) και στη σταθερότητα (ικανότητα να μην εκτοπίζεται από οριζόντιες δυνάμεις κατά τη λειτουργία της) στο στόμα εφαρμόζοντας στα επιλεγμένα δόντια-στηρίγματα.

Αρχές σχεδίασης αγκίστρων μερικών οδοντοστοιχιών

Περιβάλλουν το δόντι περισσότερο από 180 μοίρες και λιγότερο από 360

• Αναπτύσσουν όσο το δυνατόν λιγότερο καταστρεπτικές δυνάμεις στα δόντια-στηρίγματα

• Σε ηρεμία δεν ασκούν καμία δύναμη στα δόντια που εφαρμόζουν, δηλαδή είναι πλήρως

ανενεργά

• Η εφαρμογή στις επιφάνειες του δοντιού είναι άριστη και ακριβής

• Δεν τραυματίζουν τα χείλη και τη γλώσσα

• Καλύπτουν την απολύτως αναγκαία επιφάνεια του δοντιού που εφαρμόζουν

Άγκιστρα μερικών οδοντοστοιχιών

Μασητική αντηρίδα:

μικρός και ισχυρός βραχίονας που εφαρμόζει στη μασητική επιφάνεια του δοντιού και μεταφέρει

τις πιέσεις που ασκούνται κατά τη λειτουργία της μ.ο. παράλληλα με τον επιμήκη άξονα του

δοντιού και εμποδίζει την ενβύθινσή της χωρίς να παρεμβάλλεται στη σύγκλειση

• Παρειακός βραχίονας:

παρέχει συγκράτηση

• Γλωσσικός βραχίονας:

παρέχει σταθεροποίηση

Σύνδεσμοι ακριβείας

Εναλλακτική λύση για λόγους αισθητικής

• Μικρομηχανικό σύστημα από δύο λειτουργικά τμήματα που εφαρμόζουν με ακρίβεια μεταξύ τους
• Το ένα τμήμα προσαρμόζεται στη στεφάνη του στηρίγματος και το άλλο στη μ.ο. προσφέροντας σταθερότητα και συγκράτηση

Πλεονεκτήματα συνδέσμων ακριβείας

• Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα που δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις αποδοχής από

τον ασθενή

• Καλύτερη συγκράτηση της μ.ο. συγκρινόμενη με τα άγκιστρα

Μειονεκτήματα συνδέσμων ακριβείας

• Υψηλότερο κοστολόγιο

• Ανάγκη τροχίσματος υγιών δοντιών

• Ασκούν μεγαλύτερες δυνάμεις στα δόντια στηρίγματα

• Δυσκολότερη σαν διαδικασία

• Δυσκολία τοποθέτησης και αφαίρεσης από τον ασθενή

• Δύσκολη επισκευή

• Ανάγκη στοματικής υγιεινής υψηλού επιπέδου