Επένθετες οδοντοστοιχίες2018-10-12T15:30:06+00:00

Επένθετη οδοντοστοιχία είναι η ολική οδοντοστοιχία που εφαρμόζει και κουμπώνει επάνω σε ειδικά συγκρατητικά μέσα, δηλαδή σε συνδέσμους ακριβείας που στηρίζονται είτε στις ρίζες των δοντιών που έχουν απομείνει στο στόμα (συνήθως 1-4), είτε σε εμφυτεύματα που τοποθετούνται στη γνάθο για το σκοπό αυτό. Η επένθετη ολική οδοντοστοιχία έχει ισχυρό πλεονέκτημα στον τομέα της συγκράτησης σε σχέση με την κλασική ολική οδοντοστοιχία που στηρίζεται μόνο στους μαλακούς ιστούς του στόματος. Γι’ αυτό το λόγο η επένθετη ολική οδοντοστοιχία έχει σημαντικό πλεονέκτημα και στον τομέα της ψυχολογίας του ασθενή. Το ίδιο ισχύει και σε ασθενείς που λόγω έντονου αντανακλαστικού, δεν μπορούν εύκολα να συνηθίσουν τις κλασικές, ογκώδεις οδοντοστοιχίες.

Όσοι φορούν μια κινητή οδοντοστοιχία υποφέρουν συνήθως από αντικειμενικές δυσκολίες στη μάσηση και στην ομιλία, καθώς και από πόνο και ταλαιπωρία εξαιτίας της χαλαρής ή κακής εφαρμογής τους .Οι περισσότεροι ασθενείς που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, και έχουν παραμείνει χωρίς τα δικά τους φυσικά δόντια για πολλά χρόνια, έχουν υποστεί απώλεια (απορρόφηση) του οστού των γνάθων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της οδοντοστοιχίας. Προβλήματα όπως η έντονη κινητικότητα της οδοντοστοιχίας και η πρόκληση πόνου σε διάφορα ευαίσθητα σημεία του στόματος των ασθενών είναι πολύ συνηθισμένα. Αυτά ισχύουν ιδιαίτερα για την κάτω γνάθο.

Επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων (κινητές)

Με την τοποθέτηση λίγων συνήθως εμφυτευμάτων, συνήθως 2 – 4 στην κάτω γνάθο και 4 στην άνω γνάθο, ο ασθενής θα αποκτήσει οδοντοστοιχία μικρότερου μεγέθους, χωρίς την ενοχλητική υπερώια προέκταση, που κυρίως κουμπώνει σταθερά, δεν κουνιέται και φυσικά δεν φεύγει κατά τη λειτουργία και δεν αφήνει τροφές να συσσωρεύονται στη βάση της. Η συγκράτηση των οδοντοστοιχιών πάνω στα εμφυτεύματα στο στόμα γίνεται μέσω ειδικών κουμπωμάτων, που μπορεί να είναι σφαιρικοί σύνδεσμοι, ειδικές δοκοί ή και άλλες μορφές.

Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη αίσθηση ασφάλειας του ασθενούς, ο οποίος πια μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και να αφαιρεί την οδοντοστοιχία όποτε ο ίδιος το επιθυμεί (και φυσικά για τον καθαρισμό της). Με μικρή άσκηση πίεσης η οδοντοστοιχία αφαιρείται από τον ασθενή για καθαριότητα της περιοχής. Πρόκειται για την πιο απλή και οικονομική λύση με εμφυτεύματα για αποκατάσταση ολικής νωδότητας, ειδικά σε προβλήματα αστάθειας της κάτω οδοντοστοιχίας λόγω απορρόφησης του οστού. Η σωστή και σταθερή εφαρμογή της οδοντοστοιχίας εκμηδενίζει την ανάγκη χρήσης συγκολλητικής ουσίας.

Είναι ιδανική λύση θεραπείας ολικά νωδών ασθενών, με εκτεταμένα ελλείμματα μαλακών και σκληρών ιστών, στους οποίους πρέπει να αποκατασταθούν εκτός από τις μύλες των δοντιών και οι δομές του στόματος από τις απώλειες των ιστών. Αποτελεί επίσης λύση ανάγκης σε περιπτώσεις όπου λόγω προχωρημένης απορρόφησης του οστού των γνάθων δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή είτε της άνω είτε της κάτω γνάθου με σκοπό να κατασκευάσουμε μία ακίνητη πρόσθεση.