Κινητή Προσθετική2018-10-11T13:02:03+00:00

ΣΚΟΠΟΣ

1. Να συμπληρώσουν τα ελλείποντα φυσικά δόντια αλλά και ελλείμματα σκληρών και μαλακών ιστών

2. Να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη σύγκλειση

3. Να αποκαταστήσουν την αισθητική, τον έναρθρο λόγο αλλά και τη λειτουργία της μάσησης

4. Να διατηρήσουν την υγεία των ιστών του στόματος και να εμποδίσουν την περαιτέρω επιδείνωση των συνεπειών που δημιούργησε η απώλεια των φυσικών δοντιών

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σε περιπτώσεις που τα ελλείποντα δόντια δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με ακίνητες προσθέσεις. Όταν η απώλεια των δοντιών συνοδεύεται και με απώλεια μεγάλου όγκου σκληρών και μαλακών ιστών. Σε περιπτώσεις που η βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου καθιστά δυσμενή τη πρόγνωση ακίνητων προσθέσεων. Οικονομικοί λόγοι επιβάλλουν την αποκατάσταση με κινητές προσθέσεις διότι κοστίζουν λιγότερο.