Γενική Οδοντιατρική2018-10-12T14:39:41+00:00

Περιγραφή στον ασθενή ποια προβλήματα υπάρχουν στη στοματική του κοιλότητα, ποια επείγουν και ποια η σειρά των οδοντιατρικών πράξεων που πρέπει να ακολουθηθεί.

Εξέταση Ασθενούς

Η πρώτη επαφή με τον ασθενή είναι εκείνη που θα καθορίσει τις προτεραιότητες που εκείνος θέτει για το στόμα του και θα αποκαλύψει τις προσδοκίες που έχει από την θεραπεία που θα προγραμματιστεί. Η αποστολή του ιατρού είναι να ενημερώσει τον ασθενή για την κατάσταση της στοματικής του κοιλότητας, να του παρουσιάσει τις πιθανές εναλλακτικές οδούς θεραπείας που υπάρχουν και να καταστρώσουν μαζί ένα πλάνο με τα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να οδηγηθούν σαν ομάδα στην κάλυψη των αναγκών που επιθυμεί ο ασθενής. Γίνεται καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν στο στόμα, προσδιορίζεται ο πιθανός χρόνος θεραπείας, αναλύονται οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και ενημερώνεται ο ασθενής για το οικονομικό κόστος.

Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

Όταν ο ασθενής προσέρχεται επειγόντως στο ιατρείο εκείνο που προέχει είναι η άμεση αντιμετώπιση του πόνου και η ανακούφισή του. Τα έκτακτα περιστατικά είναι πολλές φορές εκείνα που αποτελούν πρόκληση για τον ιατρό γιατί είναι μειωμένη η συνεργασία του ασθενούς και πρέπει η ανταπόκρισή του να είναι άμεση και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Γίνεται η κατά περίπτωση ανακουφιστική προσέγγιση της επείγουσας κατάστασης, δίνεται αν χρειαστεί η πρέπουσα φαρμακευτική αγωγή και ο ασθενής προγραμματίζεται για την ολοκλήρωση της θεραπείας μεταγενέστερα, μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου που απαιτείται για να ξεπεραστεί ο πόνος και η κακουχία που συνοδεύουν τέτοιες καταστάσεις.

Άμεση ανακούφιση του ασθενούς και προγραμματισμός της συνέχισης της θεραπείας.

Εκμάθηση των ασθενών σε σωστές συνήθειες προστασίας των δοντιών.

Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής ‐ Διατροφής

Η συνεχής και απρόσκοπτη καθημερινή στοματική υγιεινή σε συνδυασμό με σωστές διατροφικές συνήθειες εξασφαλίζουν την παραμονή και διατήρηση τόσο των φυσικών δοντιών όσο και των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων ούτως ώστε να προφυλάσσεται η υγεία τους και να επιτελείται η αισθητική και η λειτουργική τους αποστολή. Δίνονται οι σωστές και κατά περίπτωση προσαρμοσμένες οδηγίες χρήσης της οδοντόβουρτσας (απλή – ηλεκτρική) και των άλλων μέσων στοματικής υγιεινής (νήμα, στοματικό διάλυμα) ενώ συστήνεται η αποφυγή υπερκατανάλωσης τροφών πλούσιων σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες που οδηγούν σε καταστροφή των δοντιών και των ούλων. Διαμορφώνεται έτσι ένας τρόπος ζωής που βοηθά την μακροβιότητα του συνόλου των στοματικών ιστών (δόντια – βλεννογόνοι) όσο και των αποκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο στόμα του ασθενούς.