Ενδοδοντία2018-10-12T15:31:55+00:00

Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων και πολύριζων δοντιών

Η ενδοδοντική θεραπεία τόσο μονόριζων όσο και πολύριζων μονίμων δοντιών ή ακόμα και νεογιλών δοντιών οδηγεί σε παραμονή τους στο στόμα του ασθενούς και συμμετοχής τους στις λειτουργίες που αυτό επιτελεί. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά θα έπρεπε να εξαχθούν και η αποκατάσταση των ελλείψεων αυτών θα ήταν πιο εκτεταμένη. Η ενδοδοντική θεραπεία όμως αποκαθιστά τη βλάβη του πολφού των δοντιών που οφείλεται στην είσοδο μέσα σε αυτόν μικροβίων, τα καθιστά ικανά να συμμετέχουν στο σχέδιο θεραπείας και παρατείνουν το χρόνο ζωής τους. Οι βλάβες που οφείλονται σε προσβολή του πολφού είτε από τερηδόνα είτε από τραυματισμό αντιμετωπίζονται σήμερα με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και καθιστούν τα δόντια αυτά πολύτιμα μέλη του συνόλου του στόματος.

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δοντιού και αποκατάστασής του με σκοπό της αποφυγή εξαγωγής του.

Χειρουργική αντιμετώπιση αποτυχημένης
συμβατικής ενδοδοντικής θεραπείας

Ακρορριζεκτομή

Η ακρορριζεκτομή είναι η εκτομή του άκρου της ρίζας ενός δοντιού. Πραγματοποιείται στην περίπτωση που ο ιστός γύρω από τη ρίζα του δοντιού εμφανίσει φλεγμονή λόγω αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή του δοντιού αποκόπτεται το τμήμα του εκείνο που λόγω της προηγηθείσας αποτυχίας έχει οδηγήσει σε ακρορριζικό κοκκίωμα ή κύστη που συχνά συνοδεύεται με πόνο. Της αφαίρεσης αυτής ακολουθεί η ανάστροφη έμφραξη του ριζικού τμήματος που απομένει και αναμένεται η επούλωση της φλεγμαίνουσας περιοχής.