Προσωρινές αποκαταστάσεις2018-10-11T12:59:56+00:00

Ακόμα και σε εκταταμένα περιστατικά υπάρχει η δυνατότητα ο ασθενής να φέρει προσωρινές αποκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η κατασκευή τους μπορεί να γίνει είτε αμέσως μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (αν μιλάμε για εμφυτεύματα) οπότε μιλάμε για άμεση φόρτιση, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε έχουμε καθυστερημένη. Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές αποκαταστάσεις βοηθούν στην σταδιακή εξοικείωση του ασθενούς, μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και δίνεται μία πρώτη εμφάνιση της τελικής εργασίας. Ο ασθενής μπορεί από την πρώτη στιγμή να ανταποκριθεί σε όλο το φάσμα των κοινωνικών, εμφανισιακών αλλά και λειτουργικών του αναγκών.