Μεταλλικές – μεταλλοακρυλικές γέφυρες2018-08-29T19:48:44+00:00

Οι τύποι αυτών των γεφυρών τείνουν να εξαφανιστούν κυρίως για αισθητικούς λόγους εφόσον σήμερα έχουμε υλικά κατασκευής πολύ πιο σύγχρονα, βιοσυμβατά και κυρίως με καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Οι μόνοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν σήμερα είναι το χαμηλότερο κόστος τους και η έλλειψη χώρου που δεν δίνει τη δυνατότητα για κατασκευή αισθητικών αποκαταστάσεων που απαιτούν μεγαλύτερη αποκοπή οδοντικών ιστών.

Στην περίπτωση των αμιγώς μεταλλικών γεφυρών, η χρησιμοποίησή τους περιορίζεται μόνο σε φραγμούς που λόγω περιορισμένου χώρου και κοντών δοντιών η αποκοπή των οδοντικών ιστών απαιτείται να είναι η ελάχιστη. Η τοποθέτησή τους κατά συνέπεια περιορίζεται σε οπίσθια δόντια. Οι μεταλλοακρυλικές γέφυρες από την άλλη πλευρά έχουν το μειονέκτημα ότι το ακρυλικό με τον χρόνο διαβρώνεται, το χρώμα δεν παραμένει σταθερό και σταδιακά ελευθερώνεται μία ιδιαίτερη γεύση στο στόμα. Ο σύνδεσμος μεταξύ του μετάλλου και του ακρυλικού δεν είναι χημικός αλλά καθαρά μηχανικός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος σταθερός δεσμός μεταξύ του μετάλλου και του ακρυλικού και πολλές φορές αποτρίβεται και φεύγει αφήνοντας εκτεθειμένο το μεταλλικό σκελετό. Λόγω της γρήγορης αποτριβής του το ακρυλικό δεν τοποθετείται μασητικά, αλλά μόνο εξωτερικά, καλύπτοντας την παρειακή επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού.