Γέφυρες2017-05-17T13:06:08+00:00

Ως γέφυρα ορίζεται εκείνη η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση η οποία χρησιμοποιεί φυσικά εναπομείναντα δόντια ως στηρίγματα για να αναπληρώσει, μέσω του γεφυρώματος, δόντια τα οποία έχουν χαθεί. Τα κριτήρια επιλογής ωστόσο, των δοντιών αυτών, πρέπει να είναι πολύ αυστηρά γιατί σε ένα τόσο δύσκολο και επιθετικό περιβάλλον όπως αυτό της στοματικής κοιλότητας, η επιτυχία της οδοντιατρικής παρέμβασης εξαρτάται από τη ακριβή εκτίμηση του θεράποντος και η σωστή επιλογή αποτελεί βασικότατης και πρωταρχικής σημασίας ευθύνη του.

Προ-προσθετική φάση θεραπείας

Της κύριας προσθετικής φάσης της θεραπείας προηγείται μία σειρά εργασιών που σκοπό έχει την προετοιμασία του εδάφους ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να επιληφθούμε της καθαρά προσθετικής αποκατάστασης.

Οι εργασίες αυτές που ιεραρχούνται και εκτελούνται είναι: εξαγωγές δοντιών τα οποία κρίνονται καταδικασμένα, αφαίρεση παλαιών προσθετικών αποκαταστάσεων, ενδοδοντικές θεραπείες, εμφράξεις, ορθοδοντικές μετακινήσεις, αποκατάσταση της υγείας του περιοδοντίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί και να εξοικειωθεί με τα μέσα και τις μεθόδους που αφορούν στη διατήρηση της στοματικής υγιεινής, προ, κατά, και μετά τη θεραπεία.

Υλικά κατασκευής γεφυρών

Κράμα μετάλλων
Συνδυασμός μετάλλου και πορσελάνης
Συνδυασμός μετάλλου και ακρυλικής ρητίνης
Ολοκεραμικές γέφυρες
Γέφυρες ζιρκονίας