Εμφυτεύματα και ακίνητη προσθετική σε ολική νωδότητα2018-10-12T14:51:06+00:00

Όταν καλούμαστε να αποκαταστήσουμε έναν πλήρως νωδό ασθενή με ακίνητες εργασίες τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν επαρκή αριθμό εμφυτευμάτων ο οποίος κυμαίνεται από 6-8 προκειμένου η στήριξη που θα προέρχεται από αυτά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας τόσο εκτεταμένης αποκατάστασης. Εκείνο που πρέπει να προηγηθεί προκειμένου να επιτύχουμε την απόλυτη αισθητική αποκατάσταση είναι η προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, δηλαδή η τοποθέτησή τους στην πιο κατάλληλη αισθητικά θέση, κάτι που δεν είναι απαραίτητο στις επένθετες αποκαταστάσεις.

Το ιδανικό θα ήταν κάθε ελλείπον δόντι να αντικαθιστάται από ένα εμφύτευμα. Κάτι τέτοιο όμως εκτός από υπερβολικό θα ήταν και δύσκολο διότι κανείς ασθενής δεν έχει τέλειο οστικό υπόβαθρο, ενώ το κόστος του περιστατικού θα εκτοξευόταν. Μία καλή αναλογία είναι ένα εμφύτευμα για κάθε δύο δόντια που λείπουν γεγονός που συνεπάγεται 6-8 δόντια για κάθε γνάθο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διασπορά των εμφυτευμάτων, δηλαδή η τοποθέτησή τους σε σημεία που θα ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως στηρίγματα γεφυρών. Βλέπουμε λοιπόν πως σε τέτοια περιστατικά δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε μόνο έναν επαρκή αριθμό εμφυτευμάτων, αλλά να έχουμε σαν οδηγό την τελική αποκατάσταση που θα τοποθετήσουμε, οπότε μιλάμε για προσθετικά κατευθυνόμενη εμφύτευση.