Ακίνητες αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων2018-08-29T19:45:45+00:00

Πολλές φορές η τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί την μοναδική λύση αποκατάστασης απολεσθέντων δοντιών αντί της μερικής οδοντοστοιχίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οπίσθια δόντια δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ακίνητες γέφυρες οπότε μοναδική λύση εκτός των εμφυτευμάτων θα ήταν η εφαρμογή κινητής κατασκευής. Με την επιλογή όμως των εμφυτευμάτων μπορούμε να δώσουμε λύση σε ασθενείς που αποζητούν μία ακίνητη αποκατάσταση και σε αντίθετη περίπτωση θα συμβιβαζόμασταν με μία μερική οδοντοστοιχία.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί ο επιθυμητός αριθμός εμφυτευμάτων γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο οστικό υπόστρωμα, υπάρχει γειτνίαση με ανατομικά στοιχεία, ή συντρέχουν άλλοι λόγοι. Η τοποθέτηση ενός ή μερικών εμφυτευμάτων και η σύνδεσή τους με ένα ή παραπάνω δόντια είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις, διότι τα εμφυτεύματα είναι στέρεα προσκολλημένα (αγκυλωμένα) στο οστό, ενώ τα δόντια εμφανίζουν μια φυσιολογική κινητικότητα με συχνό σύμβαμα την εμβύθινση των φυσικών δοντιών. Σε περιπτώσεις όπου θα γίνει σύνδεση δοντιού με εμφύτευμα τα καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται όταν έχουν κολληθεί με μόνιμη κονία. Ως συμπέρασμα θα λέγαμε ότι στις περιπτώσεις που μπορούμε να τοποθετήσουμε τον απαιτούμενο αριθμό εμφυτευμάτων προτιμάμε να κατασκευάσουμε αποκαταστάσεις που στηρίζονται μόνο σε εμφυτεύματα. Αν όμως χρειαστεί να κατασκευάσουμε μια γέφυρα που στηρίζεται σε ένα εμφύτευμα και ένα φυσικό δόντι τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γέφυρα συγκολλημένη με μόνιμη κονία.

Ακτινογραφική απεικόνιση-προγράμματα εξομοίωσης

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι μία διαδικασία που απαιτεί ακριβείς και λεπτούς χειρισμούς και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την τρισδιάστατη μορφολογία του οστού των γνάθων προκειμένου να μην θίξουμε παρακείμενα ανατομικά μόρια. Στην προσπάθειά μας αυτή βοήθεια μας παρέχουν σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα όπως είναι η αξονική ακτινογραφία στόματος και διάφορα προγράμματα εξομοίωσης που με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μας παρουσιάζουν τρισδιάστατη απεικόνιση του στόματος και μας καθοδηγούν στη σωστή φορά τοποθέτησής τους.