Ακίνητη Προσθετική2018-10-09T12:26:15+00:00

Η Ακίνητη προσθετική σε φυσικά δόντια σε αντίθεση με την Κινητή προορίζεται να αποκαταστήσει ελλείψεις μόνο σκληρών ιστών με τρόπο μόνιμο και σταθερό. Γι αυτό το λόγο χρήζει διαφορετικής προσέγγισης καθώς πέραν της ανάλογης προετοιμασίας, της εξατομίκευσης της θεραπείας, απαιτεί ιδιαίτερες μεταπροσθετικές διαδικασίες συντήρησης. Με αυτήν την αντίληψη μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί – ούτε είναι – απλώς ένα μηχανικό υποκατάστατο κάποιων δοντιών που λείπουν. Η σχεδίαση, η κατασκευή και η λειτουργία της, διέπονται από τους νόμους της Βιολογίας και της Μηχανικής. Η κατανόηση αυτών των νόμων, η σωστή εκτίμησή τους και ο ισορροπημένος συνδυασμός τους αποτελούν βασική αναγκαιότητα της Ακίνητης Προσθετικής, η οποία συνιστά ένα θαυμαστό συνδυασμό Βιολογικής Επιστήμης και Τέχνης.